Dyrevelferd og forbrukersikkerhet

Norge skal ha et sterkt dyrevern. Personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, skal miste retten til dyrehold.

Fremskrittspartiet vil

  • Sikre et operativt dyrepoliti i hele landet
  • Gi strenge straffer for mishandlig og vanskjøtsel av dyr
  • At det stilles strenge objektive krav til dyrevelferd i alt dyrehold, inklusive transport og slakting
  • At myndighetene fremmer god dyrehelse gjennom et utvetydig regelverk og god nasjonal beredskap mot smittsomme sykdommer
  • Reformere Mattilsynet og gjøre organisasjonen bedre rustet til å sikre god dyrevelferd
© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Kommunene har ansvaret for tilfredsstillende tilgang til tjenester fra dyrehelsepersonell. Derfor bør veterinærtjenestene organiseres slik at de blir en god og forutsigbar ordning, noe som vil gi bedre utnyttelse av ressursene og ivaretakelse av dyrs helse og velferd.

Mindre administrasjon vil også frigjøre ressurser til dyrehelsepersonellets primære oppgaver, nemlig velferden for dyr og ivaretakelse av dyrs helse. Det er uholdbart at store deler av landet ikke har tilfredsstillende tilgang til veterinærtjenester, og at dette bidrar til lokale forskjeller når det gjelder dyrevelferd.

Norge skal ha et sterkt dyrevern. Personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, skal miste retten til dyrehold. Fremskrittspartiet ønsker å etablere et dyrepoliti i hele Norge for å sikre dyrenes velferd, og for å overta Mattilsynets oppgaver knyttet til dyrehold.

Norske bønder produserer mat i verdensklasse, med god dyrevelferd og fokus på mattrygghet. Dette er både et konkurransefortrinn samtidig som det gir sikkerhet for forbrukerne, om at maten som produseres og selges i landet, er trygg.

For å ivareta kvalitetssikring i alle ledd er det viktig at vi har et mattilsyn som fungerer og som har den kunnskapen som trengs for å både utføre inspeksjoner i tillegg til eventuell oppfølging og veiledning for de produsentene som trenger dette. De siste årene har vi imidlertid opplevd det motsatte og det er derfor på tide med en grundig gjennomgang av Mattilsynet med tanke på organisering og å sette høyere krav til erfaring og kompetanse hos inspektørene.

Fremskrittspartiet ønsker en reform av Mattilsynet der det blir satt tydeligere krav til ledelse, organisering og ansvarsfordeling. Inspektørene skal ha faglig kompetanse og erfaring til å gi råd og veiledning. Dette innebærer at ansatte i Mattilsynet må være faglig oppdaterte på produksjonsdyr, ha god kunnskap om gårdsdrift og problemstillinger som er knyttet opp til de ulike produksjonene i landbruket. En må i tillegg se på praksis rundt lukking av avvik og journalforskriften og sikre at forvaltningsloven blir fulgt.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.