Frihandel, toll og importvern

Norske tollsatser og beskyttelsesregimer bør gradvis fjernes/reduseres. Det bør innføres nulltoll for MUL-land (de ca. 50 svakest utviklede landene), reduserte tollsatser for u-land, og økt grense for tollfri import.

Fremskrittspartiet vil

  • at norske tollsatser og ensidige beskyttelsesregimer fjernes over tid
  • fremforhandle bilaterale frihandelsavtaler
  • fjerne tollsatser for MUL-land samt redusere tollsatsene for andre U-land
  • Intensivere arbeidet med å skaffe frihandelsavtaler med store viktige markeder og fremvoksende økonomier
  • fjerne norsk industritoll
  • bruke internasjonale forhandlinger til å sikre markedsadgang for videreforedlede norske fiskeprodukter

I dag har verdenshandelen stor betydning for velferdsnivået i Norge. Dette landet spiller en særlig viktig rolle i eksport av olje, gass og fiskeri. Vi har store ressurser og nyter stor velstand, men internasjonal konkurranseevne er avgjørende for handelsnæringen.

Norges velstandsutvikling er avhengig av gode rammer for eksport av varer til andre land. Likevel er ikke norske ønsker om globale tollreduksjoner gjensidig. Andre land som vil selge varer til oss blir møtt med importbarrierer og beskyttelsestiltak i verdenstoppen. I verste fall kan en slik politikk føre til at norske produkter blir vanskeligere å få solgt, fordi det ofte vil være slik ta dersom Norge innfører toll på et annet lands produkter så vil dette landet innføre toll på norske produkter. Samtidig betyr det at Norge bidrar til effektivt å stenge ute mange av verdens fattigste land, og dermed hindrer dem i å ta del i den velstandsutviklingen som handel fører til.

Handel er et viktig verktøy for å få i gang produktivitetsvekst, effektivisering og innovasjon. Dagens tollsystem fører dessverre til at kapital blir anvendt på en ineffektiv måte sammenlignet med et system med frihandel, der man drar fordel av forskjellige land.

En stor utfordring er at varer på vei til Norge møter en vegg av særregler og tollkrav. Disse handelshindringene er både ufornuftige og urettferdige.

© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Tollmurer er en barriere mot handel og velstandsøkning. Norge er en liten, eksportorientert økonomi og vil tape på økte handelshindringer. Fremskrittspartiet mener at Norge bør fortsette arbeidet med å fjerne tollsatser.

Høye tollsatser og beskyttelsesregimer fører til at varer blir dyrere for forbrukere. Spesielt på matområdet er tollsatsene høye, men også på andre områder bidrar høye tollsatser til mindre utvalg og dyrere varer for forbrukere og næringsliv. I tillegg kommer et fordyrende og komplisert regelverk.

Høye tollsatser stenger mange fattige land ute fra velstandsveksten vi selv har opplevd gjennom handel. Handel er et verktøy for å få i gang produktivitetsvekst, effektivisering og innovasjon. Selv om de aller fattigste landene (MUL) har toll- og kvotefri adgang til det norske markedet for alle varer, blir andre fattige land møtt med høye tollsatser. Det er en kjensgjerning at det viktigste virkemiddelet for å få land ut av fattigdom, er handel.

Norske tollsatser og beskyttelsesregimer bør derfor gradvis fjernes/reduseres. Det bør innføres nulltoll for MUL-land (de ca. 50 svakest utviklede landene), reduserte tollsatser for u-land, og økt grense for tollfri import.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.