Nyskaping, gründerpolitikk og små og mellomstore bedrifter

Fremtidens arbeidsplasser skapes – de vedtas ikke. Veksten vil komme i kunnskapsbaserte næringer, der humankapitalen stadig blir viktigere. Knoppskyting og nyetableringer må stimuleres. Vi vil derfor legge til rette for en offensiv nyskapingspolitikk, der gründervirksomhet, FoU og kompetanseutvikling stimuleres.

Fremskrittspartiet vil

 • at grensen for årlig innrapportering av moms økes til 10 millioner kroner
 • heve grensen for revisjonsplikt til 10 millioner kroner for alle virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører
 • forenkle krav til HMS for små bedrifter
 • tilpasse arbeidsmiljøloven for små og mellomstore bedrifter
 • motivere det offentlige til å gjøre innovative innkjøp
 • gjøre det enkelt å starte egen bedrift
 • styrke Kapitalfunn-ordningen
 • gjennomgå arbeidsmiljøloven og tilpasse den til dagens arbeidsliv
 • redusere arbeidsgiveravgiften
 • fjerne arbeidsavgiften for lærlinger
 • styrke opsjonsskatteordningen
 • differensiere tvangsmulkt etter bedriftenes størrelse

Fokus på innovasjon

Gode idéer og mennesker som tør å satse på egne ressurser er avgjørende for fremtidig utvikling og innovasjon.

Innovasjon handler om å skape noe nytt og noe som er bedre. Satsing på nytenking er derfor helt avgjørende for vekst og utvikling. Fokus på innovasjon er en forutsetning for nye arbeidsplasser i fremtiden.

Det er imidlertid vanskelig å starte for seg selv. Skatter og avgifter og andre økonomiske krav gjør at mange må gå gjennom en rekke hindre for å kunne opparbeide seg tilstrekkelig kapital for å kunne starte egen bedrift. Nyskapning og innovasjon handler om mer enn oppstart av bedrifter basert på enkeltideer. Det er derfor trist at nytenkning kan bli møtt med hindre som reduserer enkeltmenneskers evne til å realisere ideene sine.

Facebook, Snapchat, Twitter, Apple og IBM er alle produkter av enkeltideer. Dette er selskap som har revolusjonert verden og skapt store verdier og arbeidsplasser. Dette understreker viktigheten av å satse på enkeltmenneskers ressurser og ideer til innovasjon og utvikling.

© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Norsk næringsliv består i all hovedsak av små og mellomstore bedrifter. Derfor er det spesielt viktig å sikre rammebetingelser som stimulerer til vekst og utvikling for disse. Dette må blant annet skje ved redusert byråkrati og skjemavelde, samt en langsiktig og forutsigbar politikk. På den måten blir det enklere å starte, omstille, fornye og drive små og mellomstore bedrifter.

Det må gjøres enklere for bedrifter med lav omsetning å få innvilget årlig merverdiavgiftsoppgave, og dagens maksimalnivå med en omsetning på en million kroner bør økes.

Det er viktig at små og mellomstore bedrifter får mulighet til å selge sine nyutviklede varer og tjenester til det offentlige og sikres deltakelse i offentlige anbud.

Det må føres en offensiv nyskapingspolitikk, der forskning og utviklingsarbeid, gründervirksomhet og kompetanseutvikling stimuleres. Skatte- og avgiftspolitikken skal brukes aktivt for å sikre gründere gode rammevilkår og finansiering. I tillegg må det statlige virkemiddelapparatet tilpasses, slik at gode ideer og produkter sikres likeverdig støtte og finansiering, uavhengig av hvor i landet de skapes.

For å sikre innovasjon, utvikling av ny teknologi og oppstart av nye bedrifter, vil FrP øke taket på Kapitalfunn, skattefradragsordningen som stimulerer til at bedrifter og privatpersoner investerer kapital i ny næringsvirksomhet. Kapitalfunn rettes inn mot egenkapitalinnskudd i små og mellomstore bedrifters tidlige utviklingsfase.

Av hensyn til nyskaping er det viktig å gjøre det enklere å starte og drive enkeltpersonforetak. Det kan gjøres blant annet ved å forenkle skatteleggingen av enkeltpersonforetak, styrke sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende og gjøre MVA-rapporteringen enklere. For å stimulere til økt gründervirksomhet ønsker vi også å åpne for at ungdom kan starte enkeltpersonforetak fra fylte 16 år, eksempelvis ved at foresatte eller andre stiller garanti for virksomheten til personer under 18 år.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.