Nyskaping, gründerpolitikk og små og mellomstore bedrifter

Fremtidens arbeidsplasser skapes – de vedtas ikke. Veksten vil komme i kunnskapsbaserte næringer, der humankapitalen stadig blir viktigere. Knoppskyting og nyetableringer må stimuleres. Vi vil derfor legge til rette for en offensiv nyskapingspolitikk, der gründervirksomhet, FoU og kompetanseutvikling stimuleres.

Fremskrittspartiet vil

 • at grensen for årlig innrapportering av moms økes til 10 millioner kroner
 • heve grensen for revisjonsplikt til 10 millioner kroner for alle virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører
 • forenkle krav til HMS for små bedrifter
 • tilpasse arbeidsmiljøloven for små og mellomstore bedrifter
 • motivere det offentlige til å gjøre innovative innkjøp
 • gjøre det enkelt å starte egen bedrift
 • styrke Kapitalfunn-ordningen
 • gjennomgå arbeidsmiljøloven og tilpasse den til dagens arbeidsliv
 • redusere arbeidsgiveravgiften
 • fjerne arbeidsavgiften for lærlinger
 • styrke opsjonsskatteordningen
 • differensiere tvangsmulkt etter bedriftenes størrelse

Fokus på innovasjon

Gode idéer og mennesker som tør å satse på egne ressurser er avgjørende for fremtidig utvikling og innovasjon.

Innovasjon handler om å skape noe nytt og noe som er bedre. Satsing på nytenking er derfor helt avgjørende for vekst og utvikling. Fokus på innovasjon er en forutsetning for nye arbeidsplasser i fremtiden.

Det er imidlertid vanskelig å starte for seg selv. Skatter og avgifter og andre økonomiske krav gjør at mange må gå gjennom en rekke hindre for å kunne opparbeide seg tilstrekkelig kapital for å kunne starte egen bedrift. Nyskapning og innovasjon handler om mer enn oppstart av bedrifter basert på enkeltideer. Det er derfor trist at nytenkning kan bli møtt med hindre som reduserer enkeltmenneskers evne til å realisere ideene sine.

Facebook, Snapchat, Twitter, Apple og IBM er alle produkter av enkeltideer. Dette er selskap som har revolusjonert verden og skapt store verdier og arbeidsplasser. Dette understreker viktigheten av å satse på enkeltmenneskers ressurser og ideer til innovasjon og utvikling.

© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Norsk næringsliv består i all hovedsak av små og mellomstore bedrifter. Derfor er det spesielt viktig å sikre rammebetingelser som stimulerer til vekst og utvikling for disse. Dette må blant annet skje ved redusert byråkrati og skjemavelde, samt en langsiktig og forutsigbar politikk. På den måten blir det enklere å starte, omstille, fornye og drive små og mellomstore bedrifter.

Det må gjøres enklere for bedrifter med lav omsetning å få innvilget årlig merverdiavgiftsoppgave, og dagens maksimalnivå med en omsetning på en million kroner bør økes.

Det er viktig at små og mellomstore bedrifter får mulighet til å selge sine nyutviklede varer og tjenester til det offentlige og sikres deltakelse i offentlige anbud.

Det må føres en offensiv nyskapingspolitikk, der forskning og utviklingsarbeid, gründervirksomhet og kompetanseutvikling stimuleres. Skatte- og avgiftspolitikken skal brukes aktivt for å sikre gründere gode rammevilkår og finansiering. I tillegg må det statlige virkemiddelapparatet tilpasses, slik at gode ideer og produkter sikres likeverdig støtte og finansiering, uavhengig av hvor i landet de skapes.

For å sikre innovasjon, utvikling av ny teknologi og oppstart av nye bedrifter, vil FrP øke taket på Kapitalfunn, skattefradragsordningen som stimulerer til at bedrifter og privatpersoner investerer kapital i ny næringsvirksomhet. Kapitalfunn rettes inn mot egenkapitalinnskudd i små og mellomstore bedrifters tidlige utviklingsfase.

Av hensyn til nyskaping er det viktig å gjøre det enklere å starte og drive enkeltpersonforetak. Det kan gjøres blant annet ved å forenkle skatteleggingen av enkeltpersonforetak, styrke sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende og gjøre MVA-rapporteringen enklere. For å stimulere til økt gründervirksomhet ønsker vi også å åpne for at ungdom kan starte enkeltpersonforetak fra fylte 16 år, eksempelvis ved at foresatte eller andre stiller garanti for virksomheten til personer under 18 år.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.