Gründerpolitikk

Fremtidens arbeidsplasser skapes – de vedtas ikke. Veksten vil komme i kunnskapsbaserte næringer, der humankapitalen stadig blir viktigere. Knoppskyting og nyetableringer må stimuleres. Vi vil derfor legge til rette for en offensiv nyskapingspolitikk, der gründervirksomhet, FoU og kompetanseutvikling stimuleres.

Fremskrittspartiet vil

  • At grensen for halvårlig innrapportering av moms økes til 10 millioner kroner
  • Heve grensens for revisjonsplikt til 10 millioner kroner for alle virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører
  • Forenkle krav til HMS for små bedrifter
  • Tilpasse arbeidsmiljøloven for små og mellomstore bedrifter
  • Innføre et ROS- og ROT-fradrag for utførelser av tjenester i hjemmet
  • Forsterke katapultordningen
  • Motivere det offentlige til å gjøre innovative innkjøp
  • Gjøre det enkelt å starte egen bedrift

Fokus på innovasjon

Gode idéer og mennesker som tør å satse på egne ressurser er avgjørende for fremtidig utvikling og innovasjon.

Innovasjon handler om å skape noe nytt og noe som er bedre. Satsing på nytenking er derfor helt avgjørende for vekst og utvikling. Fokus på innovasjon er en forutsetning for nye arbeidsplasser i fremtiden.

Det er imidlertid vanskelig å starte for seg selv. Skatter og avgifter og andre økonomiske krav gjør at mange må gå gjennom en rekke hindre for å kunne opparbeide seg tilstrekkelig kapital for å kunne starte egen bedrift. Nyskapning og innovasjon handler om mer enn oppstart av bedrifter basert på enkeltideer. Det er derfor trist at nytenkning kan bli møtt med hindre som reduserer enkeltmenneskers evne til å realisere ideene sine.

Facebook, Snapchat, Twitter, Apple og IBM er alle produkter av enkeltideer. Dette er selskap som har revolusjonert verden og skapt store verdier og arbeidsplasser. Dette understreker viktigheten av å satse på enkeltmenneskers ressurser og ideer til innovasjon og utvikling.

© Colourbox

Partiprogram 2017 - 2021

Norsk næringsliv består i all hovedsak av små og mellomstore bedrifter. Derfor vil Fremskrittspartiet ha bedre rammebetingelser som stimulerer til vekst og utvikling. Dette må blant annet skje ved redusert byråkrati og skjemavelde, samt en langsiktig og forutsigbar politikk. På den måten blir det enklere å starte, omstille, fornye og drive små og mellomstore bedrifter.

Det må gjøres lettere for bedrifter med lav omsetning å få innvilget årlig momsoppgave (merverdiavgiftsoppgave), og dagens maksimalnivå med en omsetning på en million kroner bør økes.

FrP vil innføre et såkalt ROS- (renhold, omsorg og servicearbeid) og ROT-fradrag (rehabilitering, ombygging og tilbygg) for utførelser av tjenester i hjemmet, etter modell fra ordningen i Sverige. Dette vil både bidra til å bekjempe svart arbeid og å gjøre den samlede ressursbruken i samfunnet mer optimal.

Det er viktig at små og mellomstore bedrifter får mulighet til å selge sine nyutviklede varer og tjenester til det offentlige.

Fremtidens arbeidsplasser skapes – de vedtas ikke. Veksten vil komme i kunnskapsbaserte næringer, der humankapitalen stadig blir viktigere. Knoppskyting og nyetableringer må stimuleres. Vi vil derfor legge til rette for en offensiv nyskapingspolitikk, der gründervirksomhet, FoU og kompetanseutvikling stimuleres. Skatte- og avgiftspolitikken skal brukes aktivt for å sikre gründere gode rammevilkår og finansiering. I tillegg må det statlige virkemiddelapparatet endres, slik at gode ideer og produkter sikres støtte og finansiering, uavhengig av hvor i landet de skapes.

For å sikre innovasjon og forskning skal det innføres et skattefradrag som stimulerer til at bedrifter og privatpersoner investerer kapital i utvikling av ny teknologi, herunder bioøkonomien. Et slikt skattefradrag skal rettes inn mot egenkapitalinnskudd i små og mellomstore bedrifters tidlige utviklingsfase.

Norge trenger et Innovasjon Norge eller annet organ med tilsvarende oppgaver som rendyrker sin profil på feltet nyskapning og innovasjon fremfor å tilby støtte til investeringstiltak i tradisjonelle næringer som best kan ivaretas av andre instanser.

Av hensyn til nyskaping er det viktig å gjøre det enklere å starte og drive enkeltpersonforetak. Det kan gjøres blant annet ved å forenkle skatteleggingen av enkeltpersonforetak, styrke sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende og gjøre MVA-rapporteringen enklere. For å stimulere til økt gründervirksomhet ønsker vi også å åpne for at ungdom kan starte enkeltpersonforetak fra fylte 16 år eksempelvis ved at foresatte eller andre stiller garanti for virksomheten til personer under 18 år. Programmer som Ungt Entreprenørskap bør styrkes.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.