Digitalisering

God kapasitet i hele landet

Utviklingen i bruk av bredbånd og hastighet på bredbånd har vært god de siste årene. Nå ligger alt til rette for et ytterligere økt tempo i utbyggingen. FrP vil ha god kapasitet i hele landet.
© Colourbox

Norge er et langstrakt land med spredt bosetting og spredt næringsliv over hele landet. Dette medfører at nytten av digitale tjenester er stor, men også at kostnaden med etablering av bredbånd er betydelig.

Gravekostnadene utgjør gjerne 70–80 prosent av kostnadene for fremføring av bredbånd. Det er både ulike regler og gebyrer for å legge ned bredbånd i offentlig veigrunn i forskjellige kommuner. Dette har gjort det både unødvendig byråkratisk, tidkrevende og dyrt å bygge ut bredbånd, fiber og annen digital infrastruktur. Bransjen har gjennom mange år bedt tidligere regjeringer om et nasjonalt regelverk.

Utviklingen i bruk av bredbånd og hastighet på bredbånd har vært god de senere år, nå ligger alt til rette for et ytterligere økt tempo i utbyggingen.

Fremskrittspartiet vil:

  • Sikre rask bredbåndstilgang i hele landet
  • Ha elektronisk tilgang til søknadsskjemaer og relevant informasjon
  • Ha en felles innloggingsportal for alle offentlige tjenester
  • Integrere offentlige IKT-systemer
  • Sikre at digitalisering og effektivisering i samfunnet kan forsterkes, gjennom økt samhandling, forenkling og bruk av digitale løsninger i ulike samfunnssektorer
  • Sikre lovmessig vern av ytringsfrihet og anonymitet på internett
  • Sikre den enkeltes råderett over sine egne personopplysninger
  • Åpne fibernettet på samme måte som strøm- og telenettet

Partiprogram 2021 - 2025

Økt satsing på IKT og bredbånd er nøkkelen til fremtidig velferd og vekst i Norge. Bruk av ulike digitale kommunikasjonsplattformer fikk et oppsving under koronapandemien, og vil bare bli viktigere i årene som kommer. Det er bra at private tar et stort ansvar for utbygging av infrastruktur knyttet til IKT. Likevel har det offentlige et overordnet ansvar for å tilrettelegge for videre utbygging av høyhastighets internett, slik at dette blir tilgjengelig i alle deler av landet. Staten må bidra med finansiering der det ikke er et tilstrekkelig kommersielt marked, og det må også sikres at nettet kan åpnes for alle aktører. Mulighetene for effektivisering gjennom aktiv bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi er store både i privat og offentlig sektor. Fremskrittspartiet vil derfor føre en offensiv IKT-politikk for fremtidens Norge.

Det bør benyttes ett felles innloggingssystem for alle offentlige tjenester.

En effektiv og fornuftig bruk av IKT basert på åpne standarder kan spare samfunnet for mye byråkrati og unødvendig ressursbruk. Viktige elementer er elektroniske ID- og signaturløsninger for alle landets innbyggere, nasjonale ID-kort med innebygd e-signatur, elektronisk postkasse for informasjon fra det offentlige, elektronisk pasientjournal, elektronisk overføring av røntgenbilder og omsorgstjenester. Ved utvikling av IKT-løsninger for det offentlige, må det kunne dokumenteres at private løsninger ikke er gode nok før det offentlig utvikler løsninger i egen regi.

Den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger.

Fibernettet skal åpnes for fri konkurranse av innholdstjenester på samme måte som for strøm- og teletjenester, samtidig som utbygger må få dekket sine utbyggingskostnader.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.