Digitalisering

God kapasitet i hele landet

Utviklingen i bruk av bredbånd og hastighet på bredbånd har vært god de siste årene. Nå ligger alt til rette for et ytterligere økt tempo i utbyggingen. FrP vil ha god kapasitet i hele landet.
© Colourbox

Norge er et langstrakt land med spredt bosetting og spredt næringsliv over hele landet. Dette medfører at nytten av digitale tjenester er stor, men også at kostnaden med etablering av bredbånd er betydelig.

Gravekostnadene utgjør gjerne 70–80 prosent av kostnadene for fremføring av bredbånd. Det er både ulike regler og gebyrer for å legge ned bredbånd i offentlig veigrunn i forskjellige kommuner. Dette har gjort det både unødvendig byråkratisk, tidkrevende og dyrt å bygge ut bredbånd, fiber og annen digital infrastruktur. Bransjen har gjennom mange år bedt tidligere regjeringer om et nasjonalt regelverk.

Utviklingen i bruk av bredbånd og hastighet på bredbånd har vært god de senere år, nå ligger alt til rette for et ytterligere økt tempo i utbyggingen.

Fremskrittspartiet vil:

  • Sikre rask bredbåndstilgang i hele landet
  • Ha elektronisk tilgang til søknadsskjemaer og relevant informasjon
  • Ha en felles innloggingsportal for alle offentlige tjenester
  • Integrere offentlige IKT-systemer
  • Sikre at digitalisering og effektivisering i samfunnet kan forsterkes, gjennom økt samhandling, forenkling og bruk av digitale løsninger i ulike samfunnssektorer
  • Sikre lovmessig vern av ytringsfrihet og anonymitet på internett
  • Sikre den enkeltes råderett over sine egne personopplysninger
  • Åpne fibernettet på samme måte som strøm- og telenettet

Partiprogram 2021 - 2025

Økt satsing på IKT og bredbånd er nøkkelen til fremtidig velferd og vekst i Norge. Bruk av ulike digitale kommunikasjonsplattformer fikk et oppsving under koronapandemien, og vil bare bli viktigere i årene som kommer. Det er bra at private tar et stort ansvar for utbygging av infrastruktur knyttet til IKT. Likevel har det offentlige et overordnet ansvar for å tilrettelegge for videre utbygging av høyhastighets internett, slik at dette blir tilgjengelig i alle deler av landet. Staten må bidra med finansiering der det ikke er et tilstrekkelig kommersielt marked, og det må også sikres at nettet kan åpnes for alle aktører. Mulighetene for effektivisering gjennom aktiv bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi er store både i privat og offentlig sektor. Fremskrittspartiet vil derfor føre en offensiv IKT-politikk for fremtidens Norge.

Det bør benyttes ett felles innloggingssystem for alle offentlige tjenester.

En effektiv og fornuftig bruk av IKT basert på åpne standarder kan spare samfunnet for mye byråkrati og unødvendig ressursbruk. Viktige elementer er elektroniske ID- og signaturløsninger for alle landets innbyggere, nasjonale ID-kort med innebygd e-signatur, elektronisk postkasse for informasjon fra det offentlige, elektronisk pasientjournal, elektronisk overføring av røntgenbilder og omsorgstjenester. Ved utvikling av IKT-løsninger for det offentlige, må det kunne dokumenteres at private løsninger ikke er gode nok før det offentlig utvikler løsninger i egen regi.

Den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger.

Fibernettet skal åpnes for fri konkurranse av innholdstjenester på samme måte som for strøm- og teletjenester, samtidig som utbygger må få dekket sine utbyggingskostnader.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.