Jernbanetransport

Vi får jernbanen på skinner igjen!

Vi vil ha en effektiv, dobbeltsporet jernbane for persontrafikk rundt byområdene og prioritere godstransport på lengre jernbanestrekninger. Dette vil legge grunnlaget for nye bo- og arbeidsmarkeder og sørge for at vi kan ta hele landet i bruk til næringsvirksomhet.

Fremskrittspartiet vil

  • Etablere jernbaneutbyggingsselskapet Nye Baner
  • Bygge intercitystrekningene med dobbeltspor raskt, med økt frekvens og hastigheter
  • Oppgradere jernbanenettet mellom de store byene og landsdelene til å tale høy hastighet
  • Anskaffe nytt togmateriell for å øke kapasiteten, kvaliteten og kostnadseffektiviteten i togtilbudet
  • Prioritere godstransporten på lengre strekninger med flere og lengre krysningsspor
  • Åpne flere togstrekninger for konkurranse
  • Selge statens indirekte eierskap i Bring
  • Avvikle statens eierskap i VY
  • Igangsette konsekvensutredning og bygge ut Nord-Norgebanen

Kødannelser på den norske jernbanen kommer av at samfunnet over lengre tid har nedprioritert infrastrukturen. Vi vil iverksette en ambisiøs utbygging av jernbanen, samt bedre koordinering av transportløsninger på vei, bane, luft og sjø. Satsingen må innebære både styrkede finansieringsløsninger og bedre organisering fra myndighetenes side.

Staten skal ha ansvaret for en forsvarlig jernbaneutbygging i Norge. I planleggingsprosesser må realistiske trafikkprognoser legges til grunn, slik at infrastrukturen dimensjoneres i tråd med forventet behov.

Veiutbyggingsselskapet Nye Veier har gitt raskere og mer sammenhengende veiutbygging til lavere kostnader. Vi mener at konkurranse kan gi tilsvarende effekter for jernbaneutbygging. Vi vil derfor opprette en jernbaneutbyggingsavdeling i Nye Veier som kan konkurrere om utbygging av jernbanestrekninger.

© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Vi mener at det må legges bedre til rette for persontransport med tog i befolkningstette områder. Dette innebærer at utbygging av intercitystrekningene må gjennomføres raskt med oppgradert standard til dobbeltspor. Det må også legges opp til å bygge ut og ruste opp jernbanen rundt de andre store byområdene. På lengre togstrekninger vil vi prioritere godstransporten og flere lange krysningsspor vil bidra til å øke kapasiteten.

Vi vil etablere jernbaneutbyggingsselskapet Nye Baner på de samme premissene som Nye Veier for veisektoren. Målet er mer ny jernbaneinfrastruktur og vedlikehold for pengene som investeres.

Vi vil bruke konkurranse om å drive togstrekninger for å gi et best mulig tilbud til de reisende og flere avganger. Skal flere kunne velge toget til sin daglige transport må togtjenester være kunderettet og det må være tilstrekkelig antall stasjoner og innfartsparkeringsplasser.

Vedlikeholdsetterslepet på jernbaneinfrastruktur skal avvikles. Manglene vedlikehold undergraver tilliten til jernbanen både for person- og godstransporten. Vedlikeholdsarbeidet må derfor styrkes betydelig.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.