Kollektivtransport

Flere avganger, bedre tilbud

Det er helt nødvendig med et godt kollektivtilbud, særlig i de større byene, og staten har et ansvar for kjøp av kollektivtransporttjenester. Det er ikke bilistenes oppgave å finansiere kollektivtransporten gjennom bompenger.
© Colourbox

Kollektivtrafikk er den mest sentrale delen av transporttilbudet innad i våre større byområder.

Vi ønsker en overordnet planlegging av kollektivtransporten som ser utover det enkelte fylke. Når fylkeskommunen avvikles, er det naturlig at det er staten som planlegger grunnstammen i kollektivtransporten og er ansvarlig for, og utvikler, infrastrukturen i de største byene. Vi ønsker en fleksibel og brukervennlig modell hvor ulike kollektivmidler brukes ut fra et samlet transportbehov i befolkningen.

Kvantitative begrensninger og prisnivået må fastsettes av markedet. Omfanget av subsidier og overføringer må reduseres, blant annet gjennom bruk av konkurranse. Vi vil arbeide for ordninger som gir større bruk av gass og annen energiteknologi for kollektivtransport, spesielt i byene.

Transportnæringens rammebetingelser må liberaliseres. Vi mener at kvantitative begrensninger skal bort og at prisnivået skal settes av markedet. overføringsordninger må reduseres og den skadelige kryssubsidieringen av transportsystemer må avvikles.

Fremskrittspartiet vil åpne for at bedrifter innen drosjenæringen kan organiseres på samme måte som vanlige bedrifter, ved at den enkelte drosjesentral/drosjebedrift får lov til å anskaffe drosjer og selv ansette sjåfører, under forutsetning av tilstrekkelige norskkunnskaper, lokalkunnskaper og vandel. FrP har fått gjennomslag for liberaliseringer i drosjeregelverket.

Fremskrittspartiet vil:

  • At omfanget av reguleringer av kollektivtransport reduseres
  • At kollektivtransport så langt det er mulig skal tilrettelegges med universell utforming
  • Liberalisere løyveordninger innen transportsektoren
  • Bygge ut og styrke infrastrukturen betydelig for å bedre det kollektive tilbudet for både buss, tog, båt og fly
  • Tilrettelegge for ekspressbusser på tvers av fylkesgrensene
  • Bidra til en utvikling i retning av et mer universelt utformet transportsystem
  • Videreutvikle belønningsordning for de største byområdene

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.