Kollektivtransport og bytrafikk

Flere avganger, bedre tilbud

Det er helt nødvendig med et godt kollektivtilbud, særlig i de større byene, og staten har et ansvar for kjøp av kollektivtransporttjenester. Det er ikke bilistenes oppgave å finansiere kollektivtransporten gjennom bompenger.

Mer om FrPs samferdselspolitikk

Partiprogram 2021 - 2025

Et effektivt transportnett i byområdene må legge til rette for alle transportformer. Bilen er vårt mest fleksible transportmiddel og skal ha en viktig plass også i bytrafikken. Det skal bygge ny vei med god kapasitet i byområdene og dagens ordning med nullvekstmål for biltrafikk skal avvikles. Kollektivtrafikk er en sentral del av transporttilbudet i byområdene. Staten må planlegge grunnstammen i kollektivtransporten og være ansvarlig for utvikling av infrastrukturen i de største byene. Vi ønsker en fleksibel og brukervennlig modell hvor ulike kollektivmidler brukes ut fra et samlet transportbehov i befolkningen.

Bruk av konkurranse vil styrke transporttilbudet, antallet avganger og sette søkelys på kundens behov. Bruken av subsidier i kollektivtrafikken må reduseres og bilistene skal ikke lenger måtte være ansvarlig for drift av kollektivtilbudet i byene. Staten skal ha det økonomiske ansvaret for driften av kollektivtransporten. Alle gode krefter må få ta del i utviklingen av driftstilbudet i kollektivtrafikken.

Fremskrittspartiet vil:

  • At Nye Baner skal ha ansvaret for utbygging av all skinnegående kollektivtransport
  • At kollektivtransport skal være et offentlig ansvar finansiert av brukerne og det offentlige, ikke bilistene
  • At det skal legges til rette for bilen som en viktig del av transportsystemet i byene
  • Avvikle nullvekstmålet for biltrafikk
  • Avvise bruk av rushtidsavgifter og tilsvarende for å regulere bilbruk
  • At omfanget av reguleringer av kollektivtransport reduseres
  • At kollektivtransport så langt det er mulig skal tilrettelegges med universell utforming
  • Bygge ut og styrke infrastrukturen betydelig for å bedre det kollektive tilbudet for både buss, tog, båt og fly
  • Tilrettelegge for ekspressbusser på tvers av fylkesgrensene
  • Avvise nullutslippssoner i byene

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.