Luftfart

Best mulig tilbud i hele landet

Det er ingen grunn til å snakke om å redusere infrastrukturen for luftfart. FrP vil sørge for et best mulig flytilbud i hele landet

Fremskrittspartiet vil

  • Styrke private flyplassers rammebetingelser og fremme konkurranse mellom flyplasser
  • Stimulere til lokal deltakelse i eierskap og drift
  • At Avinors monopol avvikles og at staten legger til rette for størst mulig grad av konkurranse
  • Innføre ordning med avløsningsmidler i forbindelse med endringer i flyplasstruktur
  • Arbeide for at utvalgte flyplasser, som har nærhet til høy produksjonsaktivitet, skal utvides til å kunne være en eksportflyplass også for utenlandsfly

Det er viktig å sikre et godt flytilbud over hele landet. Effektive flyplasser og lønnsomhet for flyselskapene er nødvendig for å gi lokalsamfunnene enda bedre løsninger.

Mye av det miljøbevegelsen i dag brukes som argumenter mot flytrafikk vil være løst noen år frem i tid, så det er all grunn til å være optimistisk. Det er ingen grunn til å snakke om å redusere infrastrukturen for luftfart. Det er imidlertid viktig at Avinor driver effektivt slik at avgiftene kan holdes nede.

Luftfart er viktig for FrP

Partiprogram 2021 - 2025

Staten bør legge til rette for friest mulig konkurranse for utvikling, drift og vedlikehold av flyplassene. Dagens løsning med Avinor AS som en statlig monopolinstitusjon må avvikles. Staten bør som alternativ legge til rette for konkurranse om kontrakter for drift, vedlikehold og utvikling av flyplassene, med veldefinerte kvalitets- og sikkerhetskrav.

Kortbanenettet spiller en viktig rolle i den norske infrastrukturen. Det er viktig å opprettholde kortbanenettet, og samtidig sikre et best mulig passasjergrunnlag ved lufthavnene. Der hvor utbygging av veier reduserer reisetiden betydelig, vil det være hensiktsmessig å vurdere sammenslåing av lufthavner. Lufthavner med større passasjergrunnlag vil gi økt konkurranse og et bedre tilbud med hyppigere avganger og lavere priser.

Ved en eventuell sammenslåing av flyplasser vil Fremskrittspartiet innføre en ordning der statens reduserte kostnader til rutekjøp ved flyplassen i 50 år kan brukes til å investere i annen infrastruktur, som veier.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.