Avgifter

FrP vil ha lavere avgifter

Fremskrittspartiet bruker skatte- og avgiftslettelser for å gi større frihet for familier og enkeltmennesker, øke verdiskapingen og stimulere til miljøvennlige valg.

Fremskrittspartiet bruker skatte- og avgiftslettelser for å gi større frihet for familier og enkeltmennesker, for å øke verdiskapingen og stimulere til miljøvennlige valg. Skatte- og avgiftslettelser handler om frihet. Vi vil at folk skal få beholde mer av sine egne penger.

Mange avgifter har med tiden utviklet seg til å bli rene pengemaskiner for staten, uten at det er noen videre begrunnelse for hvorfor disse avgiftene kreves inn. Slik vil ikke FrP ha det. Avgifter rammer dem som har minst aller hardest. Derfor mener FrP at avgiftsnivået må holdes på et minimum.

FrP vil ha lavere avgifter

Fjernet arveavgiften

I regjering sørget FrP blant annet for å fjerne arveavgiften. Penger du arver er allerede skattet av opptil flere ganger, og derfor skal du slippe enda en dobbeltbeskatning. Det er ikke slik at arveavgift er noe som er forbeholdt de aller rikeste av oss. Helt vanlige mennesker arver også, og vi har sett tilfeller der unge mennesker som har mistet foreldrene sine har vært nødt til å selge huset de sitter igjen med, eller annet de har arvet, for å ha råd til å betale arveavgiften.

FrP mener arveavgiften er en urettferdig dobbeltbeskatning som rammer folk flest - dem med helt vanlig eller lav inntekt - aller hardest. Derfor har vi fjernet den. Vi kommer aldri til å innføre en ny arveavgift.

Fremskrittspartiet mener skatt på bolig er svært urettferdig og unødvendig, og vil derfor forby eiendomsskatten. Bolig er allerede dyrt nok. Eiendomsskatt er en dobbeltbeskatning som gjør bolig enda dyrere, og FrP er derfor imot denne usosiale skatten. Eiendomsskatten rammer blindt, og er like høy uansett hvor mye du tjener. For mange med lav inntekt og pensjonister er dette svært dyrt.

Vi har sett tilfeller der mødre har vært nødt til å ta barna sine ut av barnehagen for å ha råd til å betale eiendomsskatten. Slik skal det ikke være. Det må bli slutt på at Ap får kommunebudsjettet til å gå opp gjennom å skattlegge folks hjem og hundehus. Eiendomsskatten må forbys.

Fremskrittspartiet vil:

 • Redusere skatte- og avgiftsnivået
 • Prioritere å redusere avgifter som hardest rammer dem som har minst
 • Ha et flatere og mer oversiktlig skattesystem med solide bunnfradrag
 • Avvikle formuesskatten
 • Sikre internasjonalt konkurransedyktige skattebetingelser for bedriftene
 • Øremerke avgifter til å dekke kostnadene den avgiftsbelagte tjenesten/varen påfører samfunnet
 • Redusere det høye avgiftsnivået på bil
 • Harmonisere miljø- og klimaavgifter slik at lik miljø-/klimabelastning gir lik avgiftsbelastning på tvers av sektorer
 • Kjempe mot klimapolitikk som påfører folk flest høyere avgifter som rammer dem som har minst hardest
 • Redusere avgifter på grensehandelsutsatte varer og harmonisere med nivået i våre naboland for å sikre norske arbeidsplasser
 • Hindre at arveavgiften gjeninnføres, uavhengig av modell
 • Fjerne veibruksavgiften på drivstoff på fremkomstmiddel som ikke benytter vei
 • Ikke gjeninnføre flypassasjeravgiften

FrP vil ha lavere skatter og avgifter

Partiprogram 2021 - 2025

På prinsipielt grunnlag mener Fremskrittspartiet at avgifter skal brukes til å betale kostnadene et produkt eller en transaksjon påfører samfunnet. Avgiften må derfor gjenspeile de reelle kostnadene. FrP vil redusere dagens dokumentavgift, samt redusere flere andre fiskale avgifter og avvikle disse på sikt. Vi vil ha et enkelt avgiftssystem med lave satser som er tilpasset den internasjonale konkurransen.

Norge er et langstrakt land hvor bilbruk er en nødvendig del av infrastrukturen. FrP vil derfor at bilrelaterte avgifter som engangsavgift ved kjøp av ny bil, trafikkforsikringsavgift og omregistreringsavgift skal reduseres betydelig, og at vrakpanten skal økes. Slik fornyes bilparken raskere, og den bli mer trafikksikker og miljøvennlig.

Bilrelaterte avgifter skal i større grad være i samsvar med det offentliges kostnader til bygging, drift og vedlikehold av veinettet. Avgiftsnivået på bil skal reduseres. Fremskrittspartiet aksepterer ikke veiprising.

Særavgiftene på grensehandelsvarer må reduseres, grensen for tollfri import bør økes og tollsatser bør reduseres med sikte på friere handel.

Det er nå en iver i mange partier etter å innføre nye og høyere klima- og miljøavgifter. Fremskrittspartiet skal kjempe mot grønn sosialisme, der klimapolitikken brukes til å hente ut mer penger fra folk sine lommebøker, eller setter arbeidsplasser i fare. Dette straffer vanlige folk og de som har dårligst økonomi hardest. Miljøavgifter bør i større grad øremerkes til miljøformål.

FrP vil ha lavere skatter og avgifter.

Gjennomslag

Fjerning og reduksjon av særavgiftene Særavgifter: I statsbudsjettet for 2021 fikk FrP gjennomslag for å fjerne sjokolade- og sukkervareavgiften, halvere avgiften på alkoholfrie drikkevarer, senke avgiften på snus med 25 prosent og senke alkoholavgiften på øl og vin med 10 prosent.
Fjernet særnorsk avgift på alkoholfrie drikkevarer I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fikk FrP ytterligere gjennomslag. Fra 1. juli ble den særnorske avgiften på alkoholfrie drikkevarer fjernet helt
Fjernet flypassasjeravgiften I statsbudsjettet for 2021 fikk FrP fjernet flyplassasjeravgiften.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.