Bedriftsbeskatning

Skatt på norske arbeidsplasser må ned!

Norske bedrifter skal vokse og distriktene skal blomstre. Da må skatt på norske arbeidsplasser ned, ikke opp!

Lavere skatter handler om trygge arbeidsplasser. Mange av bedriftene som skaper jobber i det norske samfunnet er drevet frem av familier, unge og lokale ildsjeler. De fleste milevis fra Oslo, langt ute på bygda, innerst i fjordene og ytterst ved kysten. Det er en verdi i det norske samfunnet vi må ta vare på.

Økt skatt er det siste norske bedrifter trenger nå – det knekker nakken på lokalt eierskap og setter norske arbeidsplasser i fare. Norske bedrifter skal vokse og distriktene skal blomstre. Da må skatt på norske arbeidsplasser ned, ikke opp!

Norsk økonomi har hatt store utfordringer de siste årene, blant annet etter det største oljeprisfallet på over 30 år og koronapandemien. Fremskrittspartiet har vist seg styringsdyktige i denne krevende situasjonen. Vi har møtt utfordringene med tiltakspakker målrettet mot bransjene og rammede områder, og vi har lagt til rette for arbeid, aktivitet og omstilling.

Flere arbeidsplasser

Fremskrittspartiet har bidratt til en betydelig senkning av skattene for å bidra til vekst og flere arbeidsplasser i privat næringsliv. Selskapsskatten og formuesbeskatningen på arbeidende kapital er redusert, og skal reduseres ytterligere. Formueskatten er en skatt som utelukkende rammer norsk eierskap, mens utenlandske eiere i Norge slipper unna.

Også eiendomsskatten rammer næringslivet. Denne skatten påløper, uavhengig av om bedriften går med overskudd eller ikke, og kan beløpe seg til millioner. Eiendomsskatten kan således bidra til å ødelegge arbeidsplasser som ellers ville vært lønnsomme. Derfor vil Fremskrittspartiet oppheve lov om eiendomsskatt slik at kommunene fratas muligheten til å kreve inn skatt på eiendom.

Vi vil også fjerne dagens dokumentavgift. Dokumentavgiften er blitt en statlig inntektskilde som fordyrer kjøp av eiendom uten at innbetalt avgift står i forhold til de faktiske omregistreringskostnadene.

Partiprogram 2021 - 2025

Fremskrittspartiet vil ha et skattesystem som motiverer til investeringer, vekst og nyskaping i Norge. Norge konkurrerer med andre land som også vil øke bedriftsetablering og innovasjon, og vårt skattesystem må tilpasses den internasjonale konkurransen.

Norsk bedriftsbeskatning skal være innrettet slik at norsk virksomhet har de samme rammevilkårene som våre viktigste handelspartnere. Nivået på selskapsskatten i Norge må tilpasses europeisk og internasjonalt nivå. Særnorske avgifter bør avvikles, herunder formuesskatten, som er en dobbeltbeskatning og som hemmer norsk privat eierskap og kapitalmarked. Ordningen med SkatteFUNN bør gjøres bedre for å motivere privat forskning og utvikling i bedriftene.

I et globalt perspektiv må verdier skattlegges i de land de skapes. Vi må sikre at multinasjonale aktører som opererer i Norge betaler skatt på lik linje med lokale norske aktører. Nasjonalt er det viktig at mer av verdiskapningen blir igjen lokalt der verdiene skapes og der kommuner har lagt til rette for næringsutvikling.

Gjennomslag:

Senket selskapsskatten Fremskrittspartiet har de senere årene fått gjennomslag for å senke selskapsskatten fra 28 til 22 prosent.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.