Bedriftsbeskatning

Skatt på norske arbeidsplasser må ned!

Norske bedrifter skal vokse og distriktene skal blomstre. Da må skatt på norske arbeidsplasser ned, ikke opp!

Lavere skatter handler om trygge arbeidsplasser. Mange av bedriftene som skaper jobber i det norske samfunnet er drevet frem av familier, unge og lokale ildsjeler. De fleste milevis fra Oslo, langt ute på bygda, innerst i fjordene og ytterst ved kysten. Det er en verdi i det norske samfunnet vi må ta vare på.

Økt skatt er det siste norske bedrifter trenger nå – det knekker nakken på lokalt eierskap og setter norske arbeidsplasser i fare. Norske bedrifter skal vokse og distriktene skal blomstre. Da må skatt på norske arbeidsplasser ned, ikke opp!

Norsk økonomi har hatt store utfordringer de siste årene, blant annet etter det største oljeprisfallet på over 30 år og koronapandemien. Fremskrittspartiet har vist seg styringsdyktige i denne krevende situasjonen. Vi har møtt utfordringene med tiltakspakker målrettet mot bransjene og rammede områder, og vi har lagt til rette for arbeid, aktivitet og omstilling.

Flere arbeidsplasser

Fremskrittspartiet har bidratt til en betydelig senkning av skattene for å bidra til vekst og flere arbeidsplasser i privat næringsliv. Selskapsskatten og formuesbeskatningen på arbeidende kapital er redusert, og skal reduseres ytterligere. Formueskatten er en skatt som utelukkende rammer norsk eierskap, mens utenlandske eiere i Norge slipper unna.

Også eiendomsskatten rammer næringslivet. Denne skatten påløper, uavhengig av om bedriften går med overskudd eller ikke, og kan beløpe seg til millioner. Eiendomsskatten kan således bidra til å ødelegge arbeidsplasser som ellers ville vært lønnsomme. Derfor vil Fremskrittspartiet oppheve lov om eiendomsskatt slik at kommunene fratas muligheten til å kreve inn skatt på eiendom.

Vi vil også fjerne dagens dokumentavgift. Dokumentavgiften er blitt en statlig inntektskilde som fordyrer kjøp av eiendom uten at innbetalt avgift står i forhold til de faktiske omregistreringskostnadene.

Partiprogram 2021 - 2025

Fremskrittspartiet vil ha et skattesystem som motiverer til investeringer, vekst og nyskaping i Norge. Norge konkurrerer med andre land som også vil øke bedriftsetablering og innovasjon, og vårt skattesystem må tilpasses den internasjonale konkurransen.

Norsk bedriftsbeskatning skal være innrettet slik at norsk virksomhet har de samme rammevilkårene som våre viktigste handelspartnere. Nivået på selskapsskatten i Norge må tilpasses europeisk og internasjonalt nivå. Særnorske avgifter bør avvikles, herunder formuesskatten, som er en dobbeltbeskatning og som hemmer norsk privat eierskap og kapitalmarked. Ordningen med SkatteFUNN bør gjøres bedre for å motivere privat forskning og utvikling i bedriftene.

I et globalt perspektiv må verdier skattlegges i de land de skapes. Vi må sikre at multinasjonale aktører som opererer i Norge betaler skatt på lik linje med lokale norske aktører. Nasjonalt er det viktig at mer av verdiskapningen blir igjen lokalt der verdiene skapes og der kommuner har lagt til rette for næringsutvikling.

Gjennomslag:

Senket selskapsskatten Fremskrittspartiet har de senere årene fått gjennomslag for å senke selskapsskatten fra 28 til 22 prosent.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.