Bedriftsbeskatning

Skatt på norske arbeidsplasser må ned!

Norske bedrifter skal vokse og distriktene skal blomstre. Da må skatt på norske arbeidsplasser ned, ikke opp!

Lavere skatter handler om trygge arbeidsplasser. Mange av bedriftene som skaper jobber i det norske samfunnet er drevet frem av familier, unge og lokale ildsjeler. De fleste milevis fra Oslo, langt ute på bygda, innerst i fjordene og ytterst ved kysten. Det er en verdi i det norske samfunnet vi må ta vare på.

Økt skatt er det siste norske bedrifter trenger nå – det knekker nakken på lokalt eierskap og setter norske arbeidsplasser i fare. Norske bedrifter skal vokse og distriktene skal blomstre. Da må skatt på norske arbeidsplasser ned, ikke opp!

Norsk økonomi har hatt store utfordringer de siste årene, blant annet etter det største oljeprisfallet på over 30 år og koronapandemien. Fremskrittspartiet har vist seg styringsdyktige i denne krevende situasjonen. Vi har møtt utfordringene med tiltakspakker målrettet mot bransjene og rammede områder, og vi har lagt til rette for arbeid, aktivitet og omstilling.

Fremskrittspartiet vil:

  • Redusere skatte- og avgiftsnivået
  • Øremerke avgifter til å dekke de utgiftene den avgiftsbelagte tjenesten/varen påfører samfunnet
  • Sikre at verdiskaping fra naturresurser kommer lokalsamfunnene til gode
  • Fjerne dagens dokumentavgift
  • Redusere engangsavgiften på bil betydelig
  • Redusere det høye avgiftsnivået på bil og bilbruk
  • Redusere avgifter på grensehandelsutsatte varer
  • Hindre at arveavgiften gjeninnføres, uavhengig av modell
  • Fjerne veibruksavgiften på drivstoff på fremkomstmiddel som ikke benytter vei
  • Fjerne flypassasjeravgiften

Flere arbeidsplasser

Fremskrittspartiet har bidratt til en betydelig senkning av skattene for å bidra til vekst og flere arbeidsplasser i privat næringsliv. Selskapsskatten og formuesbeskatningen på arbeidende kapital er redusert, og skal reduseres ytterligere. Formueskatten er en skatt som utelukkende rammer norsk eierskap, mens utenlandske eiere i Norge slipper unna.

Også eiendomsskatten rammer næringslivet. Denne skatten påløper, uavhengig av om bedriften går med overskudd eller ikke, og kan beløpe seg til millioner. Eiendomsskatten kan således bidra til å ødelegge arbeidsplasser som ellers ville vært lønnsomme. Derfor vil Fremskrittspartiet oppheve lov om eiendomsskatt slik at kommunene fratas muligheten til å kreve inn skatt på eiendom.

Vi vil også fjerne dagens dokumentavgift. Dokumentavgiften er blitt en statlig inntektskilde som fordyrer kjøp av eiendom uten at innbetalt avgift står i forhold til de faktiske omregistreringskostnadene.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil ha et skattesystem som motiverer til investeringer, vekst og nyskaping i Norge. Det er viktig å være oppmerksom på at Norge konkurrerer med andre land som også vil øke bedriftsetablering og innovasjon, noe som tilsier at skattesystemet må tilpasses dette. FrP vil derfor ha en harmonisering av skattetrykket på kapital og arbeid ved at skatten på lønnsinntekt blir redusert.

Skattemessige avskrivninger bør reflektere faktisk økonomisk verdifall på driftsmiddelet, og avskrivningssatser bør ikke brukes som et næringspolitisk virkemiddel.

Norsk bedriftsbeskatning skal være innrettet slik at norsk virksomhet har de samme rammevilkårene som våre viktigste handelspartnere. Selskapsskatten må reduseres for å møte dette. Særnorske skatter bør avvikles, herunder formuesskatten, som er en dobbeltbeskatning, og som hemmer norsk privat eierskap og kapitalmarked. Nivået på selskapsbeskatningen må vurderes i lys av utviklingen internasjonalt. Ordningen med SkatteFUNN bør gjøres bedre for å være i stand til å underbygge privat forskning og utvikling enn dagens innretning er.

Gjennomslag:

Senket selskapsskatten Fremskrittspartiet har de senere årene fått gjennomslag for å senke selskapsskatten fra 28 til 22 prosent.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.