Alliansepolitikk og NATO

NATO er hjørnesteinen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norge skal være et aktivt medlem og delta på felles trening og øvelser med styrker fra øvrige medlemsland.

Fremskrittspartiet vil

  • At samvirke, øvelse og trening med våre allierte, samt NATOs partnerland, styrkes og videreutvikles
  • At FN-operasjoner ikke må gå på bekostning av internasjonale operasjoner med nære allierte
© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

NATO er hjørnesteinen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norge skal være et aktivt medlem og delta på felles trening og øvelser med styrker fra øvrige medlemsland.

NATO har økt oppmerksomheten mot nordområdene. Det er i Norges interesse å bidra til at dette fokuset opprettholdes og videreutvikles. Militære øvelser bidrar til fellesskap og koordinering av militære strategier og kapasiteter. Norge skal legge forholdene til rette for økt trening og øvingsaktivitet i Norge med særlig fokus på styrker fra USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland og Frankrike, samt Finland, Sverige og Danmark innenfor NATO-rammen.

Bilaterale forsterkningsavtaler vil også i fremtiden være en avgjørende del av norsk sikkerhetspolitikk. Dette må videreutvikles, og det må legges til rette for at flere nasjoner ønsker slike avtaler.

USA er Norges viktigste allierte. Det er derfor særlig viktig å videreføre og videreutvikle det strategiske partnerskapet med USA. Det er avgjørende at vi særlig prioriterer amerikansk trening og øving i Norge og ikke minst lagring av amerikansk materiell. Et tett og godt samarbeid innen etterretning er i felles interesse og må videreutvikles.

Ved opprettelsen av JOINT FORCE COMMAND NORFOLK har NATO og USA vist at våre områder er av stor betydning. Norge må derfor bidra sterkt i denne kommandoen med kunnskap og personell.

Nordsjøstrategien skal videreføres uten at det skal gå på bekostning av vårt samarbeid med USA.

Utviklingen av forsvaret i våre naboland har også betydning for Norge. Til tross for at Sverige og Finland står utenfor NATO, deler de nordiske land et felles sett med verdier, noe som gjør forsvarssamarbeid naturlig. Noe av samarbeidet gjøres innenfor rammen av NATOs partnerskap for fred (PfP), men det er også viktig å styrke det nordiske samarbeidet.

Med et uforutsigbart og økt trusselbilde i våre nærområder vil vi prioritere aktivitet i rammen av NATO. Det betyr at operasjoner i regi av FN vil bli nedprioritert.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.