Det norske forsvar

Trusselbildet har vist seg å endre seg raskere enn vår evne til å forsvare oss. Det krever et fleksibelt og raskt mobiliserbart forsvar med evne og vilje til å kunne bygge en solid terskel. Det må derfor bygges en solid «grunnmur» innen logistikk, beredskap og totalforsvar

Fremskrittspartiet vil

 • øke Forsvarets årlige budsjett til minst 2 % av BNP i tråd med NATOs ambisjoner
 • styrke og utvikle verneplikten og innkalle flere til førstegangstjeneste
 • at Forsvarssjefen må tildeles rollen som selvstendig og uavhengig etatsjef
 • styrke Forsvarets tilstedeværelse i hele landet, særlig i nordområdene
 • etablere en mobiliseringsbasert brigade på Østlandet
 • omorganisere Forsvarsbygg under Forsvarsjefen for å frigi ressurser til operativ virksomhet
 • sikre at befalskorpset får forutsigbare arbeidsforhold og utdanningsløp, og rimelig kompensasjon
 • ikke tillate synlig religiøse, ideologiske eller politiske symboler som en del av Forsvarets uniformer
 • styrke Forsvarets veteranadministrasjon og utvide Forsvarets oppfølgingsplikt etter endt tjeneste
 • sikre at etterretningstjenesten kontinuerlig har rammebetingelser for å kunne løse sitt oppdrag
 • sikre at Forsvaret utgjør en avskrekkende terskel, med evne til mobilisering og mottak av allierte
 • sikre alle forsvarsgreners evne til kommando og samvirke i felles operasjoner og med allierte
 • øke kampkraften i Forsvaret ved å gjennomføre nødvendige anskaffelser
 • styrke og utvide Heimevernet
 • styrke og videreutvikle Kystvakten, både for oppgaver i fredstid og i krig og krise
 • sikre Luftforsvaret nok ressurser til innføring av nye systemer samtidig som gamle systemer driftes
 • styrke Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og gjeninnføre militær ledelse og kommando
 • styrke Cyberforsvarets evne til å bekjempe cyberangrep og til understøttelse av operasjoner
 • styrke og videreutvikle spesialstyrkene med nødvendig fly- og helikopterstøtte
 • styrke totalforsvarets evne til å støtte alliert mottak
© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Trusselbildet har vist seg å endre seg raskere enn vår evne til å forsvare oss. Det krever et fleksibelt og raskt mobiliserbart forsvar med evne og vilje til å kunne bygge en solid terskel. Det må derfor bygges en solid «grunnmur» innen logistikk, beredskap og totalforsvar.

Verneplikten gjelder for alle norske statsborgere. Antallet som avtjener førstegangstjeneste, skal økes betydelig. Verneplikten gir Forsvaret en forankring i hele folket, bidrar til forsvarsvilje og tydeliggjør at forsvaret av landet er en grunnleggende og felles oppgave.

Samarbeidet med organisasjoner som bidrar til forsvarsevne og vilje, skal fortsette. Særlig skal samarbeid med reserveoffiserer vektlegges. En videreutvikling og styrking av totalforsvaret er avgjørende for forsvarsevne og mulighet til å sikre alliert mottak.

Heimevernet er en viktig del av det norske forsvaret. Vi vil videreutvikle befals- og soldatutdanning med egen rekruttskole for Heimevernet basert på fire måneders utdanning.

Forsvarets logistikkorganisasjons (FLO) evne til å understøtte nasjonale operasjoner og allierte forsterkninger må styrkes, herunder sikre tilstrekkelig beredskapslager. Det må gjeninnføres militær organisering, ledelse og kommando i FLO, for bedre å kunne understøtte Forsvaret i krise og krig.

Norge har høyt teknologisk og avansert forsvarsindustri som bidrar til å styrke Forsvaret og norsk beredskap. Forsvarsindustrien er en trygg leverandør, og samspillet mellom industrien og Forsvaret bidrar til økt forståelse for materiellets teknologi og funksjonalitet. Det er derfor viktig med fortsatt gode rammebetingelser for forsvarsindustrien.

Forsvarsindustrien er også en betydelig bidragsyter innenfor norsk næringsliv generelt og bidrar til utvikling av ny teknologi og flerbruksteknologi innenfor en rekke felt. Samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt styrker vekselvirkningen mellom Forsvarets operative evne og høyteknologi.

Dette har FrP fått gjennomslag for

 • I regjering sikret FrP videreføring av Kystjeger kommandoen ved Harstad.
 • FrP sørget i forbindelse med ny Langtidsplan for Forsvaret, at nytt maritim Special Operations Task Group (SOTG) legges til Marinejegerkommandoen i Ramsund fra 2022.
 • FrP sørget i forbindelse med ny Langtidsplan for Forsvaret, at Cyberforsvaret ble tilført 10 nye stillinger.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.