FrP er partiet for vanlige folk

Ap snakker om at nå er det vanlige folk sin tur. Men hvordan vil egentlig Aps politikk påvirke vanlige folks hverdag?

Fremskrittspartiet er partiet for folk flest. Vi vil at du skal bestemme mer over din egen hverdag og dine egne penger. Derfor jobber vi blant annet for lavere skatter og avgifter og mindre byråkrati. Arbeiderpartiets nye slagord er at nå er det vanlige folk sin tur. Men hvordan vil egentlig Aps politikk påvirke vanlige folks hverdag?

Hvordan vil Aps politikk påvirke din hverdag? © Colourbox

Økte skatter er ikke politikk for vanlige folk

I sitt alternative statsbudsjett for 2021, ville Arbeiderpartiet øke skattene med 8 milliarder kroner. Fremskrittspartiet mener du skal få beholde mer av dine egne penger, og derfor jobber vi for at skattenivået skal videre ned, ikke opp. Dersom de rødgrønne vinner valget til høsten, vil Ap i tillegg måtte samarbeide med partier som SV, som har åpnet for å øke skattene med over 20 milliarder kroner, for å finansiere sine dyre valgløfter. Det vil påvirke lommeboken til vanlige folk.

Det er mye de rødgrønne partiene ikke er enige om. Men de er enige om at skatter og avgifter som rammer vanlige folk skal økes. FrP fikk senket særnorske avgifter i budsjettforhandlingene. Samtlige rødgrønne partier vil øke disse avgiftene, og dermed blant annet gi vanlige folk dyrere snus, brus, øl og sjokolade.

Økte skatter og avgifter er ikke politikk for vanlige folk. Er det ikke deres tur nå, likevel?

Økte skatter er ikke politikk for vanlige folk. © Colourbox

FrP vil ha lavere skatter og avgifter

Les mer her

Dyrere å bo i eget hjem

Om Arbeiderpartiet får bestemme, skal boligen din først og fremst være et skatteobjekt som de kan bruke for å få kommunebudsjettet til å gå opp uten å ta de tøffe prioriteringene som man som innbygger bør kunne forvente at politikerne gjør. De vil altså gjøre det dyrere for vanlige folk å bo i sitt eget hjem. Fremskrittspartiet mener at boligen din er et hjem, ikke et skatteobjekt. Eiendomsskatt er en urettferdig dobbeltbeskatning, som rammer blindt. Det betyr at den ikke tar hensyn til hvor høy inntekt du har eller hvor stort lånet ditt er. Vanlige folk har betalt dyrt nok for egen bolig. Derfor vil FrP frata kommunepolitikere muligheten til å kreve inn eiendomsskatt.

Hva har FrP gjort med eiendomsskatten?

  • Da FrP satt i regjering, fikk vi først gjennomslag for å redusere eiendomsskattesatsen fra syv til fem promille fra 2020. Fra 2021 ble eiendomsskattesatsen senket til fire promille, som en følge av FrPs gjennomslag i Granavolden-plattformen
  • I 2020 ble det også innført et tak på verdsettelse på 70 prosent av formuesgrunnlaget
  • Fremskrittspartiet jobber videre for å fjerne eiendomsskatten helt

FrP vil fjerne eiendomsskatten

Vanlige folk trenger faktisk bilen

Arbeiderpartiet sier at de vil fjerne dagens bompenger, men de vil erstatte dem med å innføre taksameter i bilen din; såkalt veiprising. Det betyr at alle må ha en GPS-brikke i bilen som måler hvor langt du kjører, hvor du kjører og når du kjører, for så å beregne en avgift basert på det. Det er ikke å fjerne bompenger, men å flytte bomstasjonene inn i bilen din. Det kan føre til at bilistene må betale enda mer enn i dag, i tillegg til at det er et betydelig inngrep i folks personvern.

Veiprising kan også slå uheldig ut for dem som bor i distriktene, der de fleste trenger bilen for å komme seg rundt til sine daglige gjøremål. Mange vil måtte betale for å kjøre på veier som for lengst er bygget og betalt, som ikke har bommer i dag. De kan i praksis ende opp med å betale for kostbare kollektivprosjekt i byene. Å øke bompengene eller innføre veiprising er å straffe vanlige folk.

Da FrP gikk ut av regjering, tok staten inn omtrent 13 milliarder kroner mindre i bilrelaterte avgifter enn i 2013. Bilistene skal ikke være statens melkeku. Derfor vil FrP redusere og fjerne mange av dagens avgifter for bilistene, spesielt bompenger, og vi er imot å erstatte bompenger med veiprising. Staten bør i all hovedsak betale for samfunnskritisk infrastruktur som veibygging og samferdsel. Samtlige rødgrønne partier vil øke CO2-avgiften for å nå klimamålene. Det betyr dyrere bensin og diesel for vanlige folk. Har Ap glemt at vanlige folk faktisk trenger bilen?

Fremskrittspartiet vil ha lavere bilavgifter

Les mer om vår politikk her

FrP sier nei til bompenger

La vanlige folk beholde jobbene sine

Arbeiderpartiet og resten av venstresiden driver en ideologisk kamp mot private tilbydere av helse- og omsorgstjenester som sykehjem og barnehager. I Oslo, som styres av blant annet Arbeiderpartiet, er det vedtatt at all privat drift av sykehjem skal nedlegges, og at enten kommunen eller ideelle organisasjoner skal overta driften. Å legge ned private sykehjem er ikke politikk for vanlige folk.

Vanlige folk jobber også ved private sykehjem og vanlige folk benytter seg også av disse tjenestene. Å la private slippe til fører til økt konkurranse og større valgfrihet for pasienter og brukere. Denne valgfriheten vil Ap fjerne ved å legge ned arbeidsplassene til helt vanlige folk.

Vanlige folk jobber også i private sykehjem og vanlige folk benytter seg også av disse tjenestene. Å legge ned private sykehjem er ikke politikk for vanlige folk. © Kzenon

Sylvi Listhaug: - FrP er partiet for vanlige folk

Les kronikken her

La familiene beholde valgfriheten sin

Da barnehageforliket kom på plass i 2003, var vi helt avhengige av private barnehager for å nå målet om full barnehagedekning. Helt vanlige folk startet opp nye barnehager i hele landet, slik at flere kvinner skulle kunne jobbe fulltid og vanlige småbarnsfamilier kunne gi barna sine et trygt og pedagogisk tilbud mens de selv var på jobb. Det ble en stor suksess, takket være private barnehagedrivere.

Nå vil Ap og venstresiden ha barnehagene tilbake i kommunalt eierskap. De bryr seg ikke om hvorvidt det er store selskaper eller helt vanlige folk som eier barnehagen eller at de som jobber der er vanlige folk som brenner for å gi de minste barna god omsorg, akkurat som i det offentlige. Private barnehager bidrar også til valgfrihet og større mangfold i barnehagesektoren. Fremskrittspartiet sier nei til rekommunalisering. Vi vil la vanlige folk beholde jobbene sine og la familiene beholde valgfriheten sin.

Private barnehager er viktig for mangfold og valgfrihet

Les mer her

Vanlige folk vet best selv

Fremskrittspartiet mener at du er bedre i stand til å ta beslutninger om ditt eget liv enn det politikerne er. Derfor er frihet for enkeltmennesket en grunnleggende verdi for FrP. Arbeiderpartiet vil på sin side fortsette å utøve en politikk der staten eller kommunen skal bestemme stadig mer over ditt liv. Staten vet ikke bedre enn vanlige folk.

FrP vil sikre enkeltmennesket valgfrihet i offentlige tjenester. Vi vil også likestille offentlige og private aktører, slik at du selv kan velge hvem du helst vil benytte deg av. Ap vil, som nevnt over, legge ned eksisterende private tilbud og si nei til nye. For FrP spiller det ingen rolle om det står kommunens navn på døra eller en privat tilbyders navn, så lenge tjenestene som leveres er av god kvalitet og gir deg større valgfrihet i din egen hverdag. Det handler om at vanlige folk vet best selv.

FrP er partiet for folk flest

Vil du bidra i kampen for en enklere hverdag?
Meld deg inn i dag!
Vanlige folk vet best selv. Staten skal ikke styre ditt liv. © Colourbox

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.