Bilde av FrPs stortingsgruppe 2017

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

FrPs nye stortingsgruppe

To ferske komitéledere i Fremskrittspartiets nye konstituerte stortingsgruppe.

– Jeg er både stolt og ydmyk over å få tilliten til å lede Arbeids- og sosialkomiteen. Arbeidspolitikk er et svært viktig område for partiet og jeg gleder meg over muligheten til å jobbe frem vår politikk som komitéleder, sier Erlend Wiborg.

Wiborg, som allerede har en periode på Stortinget i Arbeids- og sosialkomiteen, er valgt inn fra Østfold.

Steffensen leder av Utdannings- og forskningskomiteen

En annen som nå også får sitt første komitelederverv er Roy Steffensen fra Rogaland. Han blir leder av Utdannings- og forskningskomiteen. Steffensen har en stortingsperiode i Finanskomiteen bak seg.

– Det er en stor tillitserklæring partiet har gitt meg, som jeg gleder meg til å ta fatt på. Skal vi lykkes med å møte morgendagens utfordringer, må vi lykkes både i barnehage, skole og høyere utdanning. FrP har en god politikk på området som fortjener en større plass i ordskiftet, sier Steffensen.

Ny leder for finansfraksjonen

Helge Andre Njåstad har blitt fraksjonsleder for FrPs finansfraksjon. Han vil da bli FrPs sjefsforhandler i budsjettforhandlingene på Stortinget.

– Jeg ser på det som en stor ære å få lov til å lede finansfraksjonen til Fremskrittspartiet. Dette er en posisjon det er knyttet høye forventninger til som jeg håper å kunne levere solid på. Som leder av kommunal- og forvaltningskomiteen gjennom forrige periode lærte jeg mye om det å forhandle og skape løsninger og enighet på tvers av partilinjene. Det er kunnskap jeg vil ha god nytte av videre inn i mitt nye verv, sier Njåstad.

Leirstein har ledet valgkomiteen
Det er parlamentarisk 1. nestleder, Ulf Leirstein, som har hatt i oppgave å lede valgkomiteen som har lagt kabalen til FrPs nye stortingsgruppe. Leirstein selv fortsetter som FrPs justispolitiske talsmann.

– Jeg tror vi har klart å fordele komiteer og verv på en måte som både imøtekommer den enkeltes ønsker og partiets behov. Det handler om å forsøke å utnytte de ressursene som folk sitter med på best mulig måte, noe jeg mener vi har kommet i mål med, sier Leirstein.

Parlamentarisk leder godt fornøyd med sammensetningen

Valgresultatet på 15,2 prosent gir Fremskrittspartiet 27 representanter i nasjonalforsamlingen. Stortingsgruppen har hatt et generasjonsskifte og har nå 13 helt nyinnvalgte representanter. Hans Andreas Limi, som er FrPs parlamentariske leder, er godt fornøyd med den nye sammensetningen.

– Vi har fått inn veldig mange motiverte og flinke folk. Dette er ombudsmenn og -kvinner som har mye å bidra med og som kan gi stortingsgruppen masse nytt påfyll, nye ideer og god politikk. Det er både positivt og viktig for partiet og landet at nye friske stemmer får slippe til. Det sikrer utvikling og fornyelse, avslutter Limi.

Slik er komitéfordelingen for Fremskrittspartiets stortingsgruppe:

Finanskomiteen
Helge Andre Njåstad (fraksjonsleder)
Sivert Bjørnstad
Knut Flølo

Arbeids- og sosialkomiteen
Erlend Wiborg (komitéleder)
Atle Simonsen

Familie- og kulturkomiteen
Silje Hjemdal (fraksjonsleder)
Morten Wold

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Mazyar Keshvari (fraksjonsleder)
Hanne Dyveke Søttar

Utenriks- og forsvarskomiteen
Christian Tybring-Gjedde (fraksjonsleder)
Hans Andreas Limi
Kristian P. Wilsgård

Energi- og miljøkomiteen
Terje Halleland (fraksjonsleder)
Gisle M. Saudland

Helse- og omsorgskomiteen

Bård Hoksrud (fraksjonsleder)
Jan Steinar Engeli Johansen

Næringskomiteen

Morten Ørsal Johansen (fraksjonsleder)
Kjell-Børge Freiberg

Justiskomiteen
Ulf Leirstein (fraksjonsleder)
Himanshu Gulati

Utdannings- og forskningskomiteen

Roy Steffensen (komitéleder)
Åshild Bruun-Gundersen

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Kari K. Kjos (fraksjonsleder)
Jon Helgheim

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Morten Stordalen (fraksjonsleder)
Bengt Rune Strifeldt
Tor Andre Johnsen