Energi og miljø

Oslofjorden, vår lokale miljøkatastrofe

Oslofjorden er vår lokale miljøkrise. Det er sterkt redusert fiskestamme og mange steder er all vegetasjons borte. Det ser ut som en ørken, sier dykkere som har vært nede og sett. Vannet er tidvis av meget dårlig kvalitet.

Tidligere i år vedtok kommunen å signere "Ordførererklæringen om klima og miljø 2022". FrP var eneste parti som stemte mot. Erklæringen er en forpliktelse blant ordførere rundt Oslofjorden om, ikke bare å følge våre nasjonale forpliktelser etter Paris-avtalen, men å overgå de nasjonale forpliktelsene.

Frogn FrP mener, uavhengig av hva man ellers måtte mene om Parisavtalen, at Frogns innbyggere ikke skal belastes med kostnaden det innebærer å overgå nasjonale forpliktelser. Sentrale myndigheter lager de regler som de mener er riktige etter inngåtte avtaler. Vi følger dem, verken mer eller mindre.

Men Oslofjorden er ikke med i Parisavtalen. Mens de andre partiene i kommunen løper med nesa i sky og sikter på stjernene og er opptatt av å redusere CO2 utslipp mer enn kravene tilsier, ser vi ned og stikker fingeren i jorda. Eller rettere sagt i fjorden. Miljøet i fjorden berører oss nå. Det er vi som bor rundt fjorden som kan og må gjøre noe.

Situasjonen er prekær

Det er sterkt redusert fiskemengde i fjorden. Det er innført fiskeforbud fra januar til april. Og for hele året er det fiskeforbud etter torsk. Flere steder er all vegetasjon borte og ofte er vannet sterkt forurenset.

Ingen har foreløpig pekt på et forhold som har forårsaket dette. Nedgangen i fiske har vært merkbar i 30-40 år sier lokale fiskere, men den er blitt akutt de siste årene.

Det er pekt på flere mulige årsaker, i uprioritert rekkefølge:

 • Fortsatt stor avrenning fra jordbruket
 • Manglende rensing av kloakk fra hytter og spredt bebyggelse
 • For liten kapasitet på renseanlegg
 • For liten grad av rensing i renseanlegg, særlig kritisk har det vært at nitrogen ikke har blitt renset
 • Utslipp fra fritidsbåter
 • Oppvirvling av gammelt, sedimentert, giftig bunnslam fra de stadig større skipene i fjorden
 • Oppmudring og senere ny dumping av store mengder giftig bunnslam nord for Nesodden for noen år siden
 • Overfiske og bunntråling som drar med seg all vegetasjon
 • Utbygging/veier som ødelegger gytebekker for ørret
 • Mikroplast
 • Utbygging i strandsonen fjerner den naturlige filtreringen før snø og overflatevann når sjøen
 • For mye sel
 • For dårlig utskifting av vannet bl.a. pga av sjeteen

Muligens har alle disse forholdene bidratt med ulik betydning. For å oppnå gode resultater må vi prioritere de forhold som betyr mest. Kanskje kan det også være forhold vi har utelatt.

Utslipp

De meste av utslippene går via renseanlegg. Nye hytter må tilknyttes renseanlegg og renseanleggene må være gode nok. I Frogn har vi et renseanlegg som ikke renser Nitrogen. Det må snarest utbedres.

Utslipp fra fritidsbåter er allerede forbudt nærme land. Lenger ute utgjør utslippene små mengder og brytes fort ned. Kun 25% av befolkningen rundt fjorden har tilgang til båt. Kun ¼ av båtene har toalettanlegg og båtene brukes kun noen få dager i året. Bidraget er lite. Et forbud må også følges opp, dersom det skal ha en mening. FrP mener det er feil fokus. Vi har nok symbolpolitikk i miljøsaker. Totalforbud mot tømming langt ute i fjorden betyr lite og lar seg ikke følge opp, men vi skal legge til rette for tømming av båttoaletter i ordnede havner.

FrP er meget skeptisk til å plassere et nytt, regionalt avfallsdeponi innerst i Bunnefjorden. Et hvert ukontrollert utslipp vil havne urenset rett i fjorden. FrP var alene om å stemme mot ordførerens fullmakt til å kjøpe tomt til Follo Ren.

Mikroplast

Mikroplast tilflyter havet på mange måter. Og det ha vært sterkt økende. Hos oss er antagelig slitasje etter kjøretøy største synder. Slitasjen øker eksponentielt med vekten av kjøretøyet. Det vil si at et kjøretøy som er 10% tyngre enn ett annet, gir 20% slitasje. Biler er blitt tyngre, og særlig er elbiler tyngre enn tilsvarende bensinbiler.

Elbiler flytter energiproduksjonen og CO2 utslippene fra bilen til en et kraftverk. Kullkraft står for mesteparten av verdens CO2 utslipp og kull gir mer CO2 og miljøgifter enn olje pr. produsert energimengde. Dersom CO2 utslipp skal reduseres, må nedstenging av kullkraftverk være første prioritet. Ettersom vi er i et internasjonalt kraftnett, blir det feil å fase ut bensin- og diselbiler når energien de trenger må hentes inn fra kullkraftverk. CO2 kjenner ingen landegrenser.

Vi trenger tiltak som betyr noe, ikke hodeløs symbolpolitikk. FrP mener det er feil av kommunen å prioritere elbiler.

Overfiske

I en nødsituasjon som nå, er det riktig å forby all fiske. Men 95% av fisken som blir fanget, blir fanget av profesjonelle. Regulering av kvoter, fangstmetoder og redskap må til for å hindre overfiske, ikke forbud mot sportsfiske.

Ulovlig bruk av bunntrål er antagelig en vesentlig årsak til at vegetasjons blir revet opp og borte. Regulering og kontroll med bruken er viktig.


Gytebekker

Ørret går opp i små bekker for å gyte. Over tid er disse blitt lagt i rør og på andre måter blitt ødelagt av utbygginger. Frogn Jeger og Fiskeforening arbeider med store tiltak, men med små midler for å reparere ødelagte bekker. Arbeidet er viktig og må støttes både med effektiv saksbehandling og økonomi.

Symbolikk skygger for realisme

Frogn FrP mener ordførerne rundt fjorden burde forpliktet seg til å arbeide for å redde vår felles fjord, heller enn å strebe etter å være best i klassen på symboler.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.