© Fremskrittspartiet

Vil løse omsorgskrisen med bredt forlik på Stortinget

De som trenger hjelp har ikke tid til å vente mer. Derfor inviterer FrP de andre partiene på Stortinget til samtaler, i håp om å kunne gå sammen for å løse omsorgskrisen en gang for alle.

Tilstanden i norsk eldreomsorg har lenge vært alvorlig, og utfordringene øker stadig i omfang. Den siste tiden har det kommet flere urovekkende avsløringer om forholdene i eldreomsorgen. Fremskrittspartiet mener det haster å få på plass løsninger som sikrer god omsorg for de som trenger hjelp.

Våre eldre har ikke tid til å vente mer. Vi må ta grep nå.

Sylvi Listhaug

– Situasjonen er alvorlig både for de eldre, de pårørende og de ansatte. Flere tusen mennesker står på venteliste for å få en sykehjemsplass eller døgnbemannet omsorgsbolig, samtidig som omsorgssektoren skriker etter flere ansatte. Vi er nødt til å ta grep nå, sier partileder Sylvi Listhaug

Sendte brev til alle partiene på Stortinget

Listhaug har sendt et brev til ledere av partier representert på Stortinget der hun forklarer situasjonen og oppfordrer til å finne felles løsninger. Hun peker på at Stortinget tidligere har vist at det er mulig å inngå historiske forlik med virkelige resultater, på tvers av politiske skillelinjer.

– Fremskrittspartiet gikk i front sammen med SV i 2003 for å få til barnehageforliket. Da sto det 23.000 barn på venteliste for en barnehageplass, og vi klarte sammen å løse krisen ved å ta i bruk alle gode krefter for å tilby nok barnehageplasser. Nå er tiden inne for å gjøre det samme for de eldre, sier Listhaug

Brevet inkluderer et vedlegg med Fremskrittspartiets helhetlige forslag til hvordan sikre god omsorg for våre foreldre og besteforeldre. Partiet oppfordrer til å legge gamle politiske uenigheter til side, og finne løsninger sammen. Blant FrPs løsninger løftes tiltak knyttet til å sørge for utbygging av kapasitet i eldreomsorgen, likebehandle offentlige, ideelle og private tilbydere, tildele statlige kriterier, finansiering og ansvar i omsorgssektoren, samt å gi et løft for kompetanse og rekruttering.

– FrP har lenge ment at staten må ta større ansvar for eldreomsorgen, og ta over finansieringsansvaret. Slik vil vi sikre et likt og godt tilbud i hele landet, uavhengig av kommunenes økonomi. Vi må samtidig ta i bruk alle gode krefter for å dekke behovet for omsorgsplasser. Både offentlige, ideelle og private tilbydere må få komme på banen. Tiden for ideologiske skylapper er forbi, sier Listhaug.

Du skal få den omsorgen, hjelpen og behandlingen du har krav på, betalt av staten.

Sylvi Listhaug

Foreslår over 20 konkrete løsninger for eldreomsorgen

Fremskrittspartiets utkast til avtale mellom partiene inkluderer over 20 konkrete løsninger for å bedre situasjonen i eldreomsorgen. Listhaug understreker at partiet ønsker å gå i gang med felles samtaler så snart som mulig og skape enighet basert på dette grunnlaget. FrPs prioritering er å skape løsninger til det beste for de som trenger hjelp i hverdagen.

– Vårt håp er at vi kan legge frem en samlet løsning så snart Stortinget åpner, og at vi kan iverksette nødvendige tiltak så fort som overhodet mulig. Landets eldre har rett og slett ikke tid til å vente mer på å få den hjelpen de sårt trenger. Det haster å løse dette, og vi har ikke et øyeblikk å miste, avslutter Listhaug.

FrPs forslag til løsninger for utbygging av kapasitet i eldreomsorgen

 • Kommunene får lovfestet plikt til å tilby tilstrekkelig antall heldøgns omsorgsplasser i tråd med statlige kriterier for omsorgsbehov.
 • Staten får finansieringsansvaret for drift og utbygging av heldøgns omsorgsplasser i kommunene.
 • Statlig fullfinansiering av minst 2500 nye sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser årlig.
 • I samarbeid med private og ideelle bygge flere trygghetsboliger (Omsorg+) med døgnbemannet tilbud om hjemmetjeneste og hjemmesykepleie.
 • Gi private og ideelle mulighet til å bygge heldøgnsplasser.
 • Ektepar som ønsker å bo sammen på sykehjem skal få det.
 • Alle som ønsker enkeltrom på sykehjem skal få det.
 • Statlig finansiering av alle tjenester i eldreomsorgen i alle landets kommuner.
 • Innføre prinsipp om at kommunene automatisk skal ta i bruk private aktører hvis kommunen selv ikke klarer å tilby nødvendige og gode nok omsorgstjenester uten ventetid.

FrPs forslag for likebehandling av offentlige, ideelle og private tilbydere

 • Ideelle og private aktører får muligheten til å bidra med bygging og drift av hjemmetjeneste, hjemmesykepleie, bofellesskap, omsorgsboliger og sykehjem i tråd med statlige kriterier for omsorgsbehov.
 • Mottakere av tjenester skal ha valgfrihet innen hjemmetjenester, hjemmesykepleie, bofellesskap, omsorgsboliger og sykehjem.

FrPs forslag for ansvar og et løft for kompetanse og rekruttering

 • Etablere tydelige statlige kriterier for å definere behov for hjemmetjeneste, hjemmesykepleie og ulike former for heldøgns omsorgsplasser.
 • Etablere tydelige statlige kvalitetsstandarder for alle tjenester i eldreomsorgen. Dette inkluderer språkkrav for ansatte, selvstendighet for den enkelte tjenestemottaker, standarder for matopplevelser og ernæring, samt et variert aktivitetstilbud som forhindrer ensomhet, isolasjon og inaktivitet.
 • Statlig tilskuddsordning for etter- og videreutdanning for sykepleiere og helsefagarbeidere i kommunene.
 • Styrke muligheten for assistenter til å ta fagbrevet som helsefagarbeider.
 • Opptrappingsplan for å utdanne flere helsearbeidere. Antallet studieplasser for utdanning av helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleier og leger økes for å dekke behovet i helsevesenet.
 • Helseløft, i samarbeid med partene i arbeidslivet, for å løfte lønnsnivået til sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter, som sikrer at vi beholder, mobiliserer og rekrutterer nødvendig helsepersonell.
 • Tilrettelegge for mer fleksible arbeidstidsordninger, som for eksempel langturnus (nordsjøturnus).
 • Krav til lederkompetanse for ledere i eldreomsorgen.
 • Innføre pårørende- og brukerundersøkelser i alle kommuner, samt opprette pårørendeutvalg.
 • Åpenhet om kvalitet, ventelister, klager og avvik.
 • Gi tilsynsmyndighetene mandat til å iverksette sanksjoner ovenfor institusjoner som ikke leverer på kvalitetskrav, uavhengig av om institusjonen er offentlig, ideell eller privat.
 • Innføre obligatorisk helsefaglig kurs for assistenter før pasientkontakt.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.