Eldre par på tur i skog og mark. Høstfarger. Foto.
© Colourbox

Arbeid og velferd

Pensjonsranet må stoppe

Eldre mennesker har jobbet hardt gjennom et langt liv og bidratt til å bygge landet. Mange sitter igjen med en beskjeden pensjon. Da skulle det bare mangle at de også får beholde litt mer av inntekten på sine eldre dager.

Gjennom flere år har pensjonene blitt underregulert og pensjonistenes kjøpekraft blitt svekket. Det er en uverdig behandling av eldre mennesker som har jobbet hele livet og vært med å bygge landet.

FrP har sikret en mer anstendig pensjon

Heldigvis har FrP sørget for å sikre en mer anstendig pensjon.

Etter mange års kamp har Fremskrittspartiet den senere tid vunnet viktige seire for dagens og fremtidige pensjonister. Underreguleringen av pensjoner, som ble innført mot FrPs stemmer i pensjonsforliket i 2011, er nå endelig fjernet, og minstepensjonistene har fått betydelige løft. I årets trygdeoppgjør fikk vi flertall for vårt forslag om å øke løpende alderspensjoner med 3,83 prosent, noe som også gir full kompensasjon for det svake pensjonsoppgjøret i 2020.

Dette har FrP gjort for pensjonistene siden 2013:

  • Minstepensjonen er økt med 4 000 kroner hvert eneste år siden 2016. I år økes den med 5 000 kroner - til sammen 21 000 kroner. Dette kommer i tillegg til de årlige pensjonsoppgjørene. Det er en merkbar økning som har gjort hverdagen litt enklere for de eldre som har hatt aller minst å rutte med
  • Redusert avkortningen i pensjon for gifte og samboende pensjonister fra 15 til 10 prosent. Det utgjør om lag 9 000 kroner for hvert par
  • Fjernet underreguleringen av pensjoner som var på 0,75 %, og sikret at pensjonistene får økt sin pensjon hvert år, likt med den generelle lønns- og prisveksten
  • Sørget for at man nå opptjener pensjon fra første krone. Dette er viktig for mange unge og folk i deltidsjobber
  • Flertall for å gi pensjonistorganisasjonene innflytelse på tiltak for eldre, slik som den kulturelle spaserstokken og økt fokus på vold og overgrep mot eldre

Flere kamper gjenstår

Fremskrittspartiet vil styrke pensjonistenes økonomi, og har fått gjennomslag for mye. Likevel gjenstår flere kamper for landets pensjonister.

En stor gruppe pensjonister lever under fattigdomsgrensen i et av verdens rikeste land. Det er uverdig. Derfor vil FrP gi minstepensjonistene et løft.

I dag blir pensjonister som har ektefelle eller samboer straffet for det med avkortning i pensjonen sin. Det er urettferdig. FrP vil fjerne avkortningen og la pensjonistene beholde mer av pensjonen sin.

En stor gruppe pensjonister lever under fattigdomsgrensen i et av verdens rikeste land. Det er uverdig.

I dag blir pensjonister som har ektefelle eller samboer straffet for det med avkortning i pensjonen sin. Det er urettferdig. FrP vil fjerne avkortningen og la pensjonistene beholde mer av pensjonen sin. © Colourbox

FrP har sikret bedre seniorpolitikk

Fremskrittspartiet har sikret en bedre seniorpolitikk i Norge. Vi har sikret flertall for å heve øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven til 75 år, fra tidligere 70, slik at flere kan stå lengre i arbeid dersom de ønsker det.

I tillegg har vi opphevet plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense, men bevart retten til å gå av. Det gir rom for at flere kan fortsette i stillingen sin hvis de har lyst til det.

Mange hygger seg med pensjonisttilværelsen sin. Men eldre mennesker er også en stor ressurs i samfunnet som ikke skal tvinges til å slutte i jobben sin på bakgrunn av kunstige aldersgrenser.

Folk skal ikke tvinges til å slutte i jobben sin på grunn av særaldersgrenser. © Colourbox

Fremskrittspartiet vil:

  • Sikre ytterligere harmonisering av pensjonsregler for offentlig og privat virksomhet
  • At pensjonssystemet skal sikre at det er lønnsomt å stå lenger i arbeid
  • Fjerne avkortning av alderspensjon for gifte og samboende pensjonister
  • Avvikle supplerende stønad for de med kort botid
  • Sikre at flest mulig opptjener pensjonsrettigheter i tråd med forutgående arbeidsinntekt

Opparbeidet pensjon skal ikke avkortes på grunnlag av inntekt, sivil status, eller boforhold.

Les mer om FrPs politikk her

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.